ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΚΤΙΝΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΓΙΑ ΙΑΤΡΟΥΣ ΜΗ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΟΥΣ
Τα οκτώ Πανεπιστημιακά Εργαστήρια Ιατρικής Φυσικής συνδιοργανώνουν πρόγραμμα θεωρητικής και πρακτικής εκπαίδευσης 34 ωρών με θέμα
Ακτινοπροστασία για ειδικευμένους ιατρούς μη ακτινολόγους που χρησιμοποιούν ακτίνες -x σε επεμβατικές πράξεις
Αθήνα, 20-23 Φεβρουαρίου 2020
Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο Το Πρόγραμμα είναι εγκεκριμένο από την Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας (ΕΕΑΕ)

Έκλεισαν οι αιτήσεις για το "Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Ακτινοπροστασίας"

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
×

Make an appointment and we’ll contact you.